#


Magazyny danych

Specjalizujemy się w dostarczaniu pamięci masowych, czyli profesjonalnych rozwiązań z zakresu gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania i archiwizowania danych. Firma współpracuje z renomowanymi dostawcami sprzętu i oprogramowania będących liderami w swojej dziedzinie.

Oferujemy Państwu:
1. Analizę potrzeb i opracowanie koncepcji systemów bezpieczeństwa danych, wykonanie projektu technicznego ze szczegółowym opisem wybranej implementacji, prototypowaniem obiektów polis, specyfikacją handlową sprzętu i oprogramowania oraz harmonogramem wdrożenia;
2. Dostarczanie sprzętu i oprogramowania potrzebnego do wykonania systemu;
3. Pomoc przy wdrożeniu zaprojektowanego systemu;
4. Wsparcie przy realizacji opieki serwisowej i administracyjnej.